Dr n. med. Patrycja KRZYŻANOWSKA-BERKOWSKA

Specjalista w zakresie chirurgii zaćmy z jednoczasowym wszczepem wszystkich typów soczewek, z dużym doświadczeniem w zakresie usuwania zaćmy wrodzonej, dziecięcej i pourazowej oraz operacji podszycia soczewki. Specjalista w zakresie diagnostyki i terapii jaskry, chorób siatkówki oraz zapaleń błony naczyniowej.


Z doświadczeniem w renomowanych ośrodkach okulistycznych w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii (Glaucoma Research and Diagnostic Center, Indianapolis; Wills Eye Hospital, Filadelfia; Augenklinik Universitätsklinikum Tübigen; Moorfields Eye Hospital, Londyn) oraz na stażach chirurgicznych w Indiach (Prasad Eye Institute, Hyderabad) i Szwajcarii (European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Lugano).


Adiunkt Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i Ordynator Oddziału Okulistyki Dziecięcej UM. Jest współautorem wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach okulistycznych (J.Cataract Refractive Surgery, BMC Ophthalmol., Can.J.Ophthalmol., Graefe's Arch.Clin.Exp.Ophthalmol., Optom.Vis.Sci., Plos One) i kierownikiem grantów naukowych.  Współpracuje z OOK SPEKTRUM w zakresie chirurgii zaćmy, iniekcji doszklistkowych, diagnostyki i terapii jaskry dzieci i dorosłych, diagnostyki schorzeń okulistycznych u dzieci i dorosłych.