Dr n. med. Magdalena KOZIOROWSKA

Ordynator Oddziału Okulistyki Operacyjnej Ośrodka Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM, długoletni klinicysta, specjalizuje się w chirurgii odwarstwienia siatkówki, zaćmy, jaskry i zeza.

Klinicysta z długoletnim doświadczeniem w mikrochirurgii oka

Dr nauk medycznych, specjalista chorób oczu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez wiele lat Ordynator Oddziału Operacyjnego Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej. Pełni funkcję Ordynatora Oddziału Okulistyki Operacyjnej SPEKTRUM. Autorka i współautorka ponad 50 prac naukowych. Specjalizuje się w chirurgii odwarstwienia siatkówki, zaćmy, jaskry i zeza.