Dr n. med. Anna BŁOŃSKA

Odbyła specjalizacje w klinice okulistyki we Wrocławiu. Dodatkowo pracowała przez 3 lata na wydziale okulistyki Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, zajmując się chorobami siatkówki, szczególnie genetycznie uwarunkowanymi. Ma spore doświadczenie, jeśli chodzi o AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem). Dodatkowo - już od 2004 roku, równolegle do szkolenia specjalizacyjnego zajmowała się genetyka w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Medycznego, z ogólnym doświadczeniem, w tym zakresie na Uniwersytecie Einsteina w Nowym Jorku oraz genetyki chorób siatkówki na Columbia University. Jest współautorem publikacji w międzynarodowych, czasopismach okulistycznych tj. Retina, IOVS (Invest Ophthalmol Vis Sci), Retin Cases Brief Rep, Archives of Ophthalmology, Prog Retin Eye Res oraz genetycznych, tj. Human Mutation, American Journal of Medical Genetics.


Jest recenzentem publikacji okulistycznych dla IOVS.
Wyniki jej prac w dziedzinie okulistyki były wielokrotnie prezentowane na konferencjach ARVO (The Association for Research in Vision and Ophthalmology) w USA. Jest członkiem towarzystw naukowych: PTO, PTG ( Polskiego Towarzystwa Genetycznego), ARVO, AAO (American Academy of Ophthalmology) i ASHG ( American Society of Human Genetics).