Obrazowanie tylnego odcinka oka – HD OCT

OCT – Optyczna Koherentna Tomografia to urządzenie, które zrewolucjonizowało diagnostykę chorób siatkówki. Jest ono szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie najcenniejszej dla procesu widzenia części dna oka, tzw. plamki. OCT jest badaniem nieinwazyjnym, które w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową, wymagającą dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny).

Funkcje diagnostyczne aparatu OCT:

Obrazowanie tkanek wybranego fragmentu dna oka w przekroju porównywalnym do obrazu histologicznego, stanowi nieocenione narzędzie przy planowaniu zabiegów i operacji na w obrębie siatkówki i ciała szklistego (witrektomia). W przebiegu pooperacyjnym stanowi obiektywną dokumentacją anatomicznego wyniku leczenia.

OCT umożliwia pomiar grubości siatkówki, a normatywna baza danych grubości siatkówki w okolicy plamki pozwala na i szybkie diagnozowanie różnych schorzeń, m.in. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), ułatwiając wskazania do jego leczenia zabiegowego.

OCT stanowi cenne narzędzie kontroli wyniku leczenia i podstawę do decyzji o jego kontynuacji lub zakończeniu.

Wskazania do wykonania optycznej koherentnej tomografii - OCT:

  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
  • makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki innego pochodzenia
  • otwór w plamce
  • zwłóknienie przedplamkowe
  • centralna retinopatia surowicza

Przygotowanie do badania:

Przed badaniem stosuje się najczęściej krople rozszerzające źrenicę (przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt). Po zakropieniu leku potrzebny jest czas na rozszerzenie źrenicy, zwykle około 15-30 minut.

Opis badania:

Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a badający obserwując na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrój wybranych jego elementów. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut, a wydruki jego wyników są uzupełnione opisem na życzenie kierującego lekarza. Wyniki OCT w oryginale stanowią własność badanego, który winien je przechowywać jako ważną dokumentację lekarską. Poniżej: przykład wyniku badania aparatem Cirrus OCT otworu plamki przed i po operacji (witrektomia).