Opieka okulistyczna nad wcześniakami

Dzieci, które urodziły się przedwcześnie, narażone są na różne nasilone zaburzenia funkcjonowania wzrokowego.

Szacuje się, że u około 15% wcześniaków może rozwinąć się retinopatia wcześniaków, ale także dzieci urodzone przedwcześnie, u których schorzenie to nie wystąpiło powinny badane być w kierunku zaburzeń funkcji wzrokowych.

Retinopatia wcześniaków jest chorobą siatkówki dotyczącą dzieci urodzonych przedwcześnie, u których fizjologiczny proces unaczynienia siatkówki nie został ukończony. Proces ten, przebiegający poza łonem matki, może wiązać się z nieprawidłowym rozwojem naczyń i w konsekwencji uszkodzeniem siatkówki. Czynnikami ryzyka wystąpienia choroby są przede wszystkim niski wiek ciążowy dziecka i mała masa urodzeniowa, ale także towarzyszące choroby i zaburzenia rozwojowe.

Opieka okulistyczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie w naszym Ośrodku obejmuje:

  • ocenę siatkówki w kierunku ewentualnej retinopatii wcześniaków lub jej kontrolę po leczeniu retinopatii - dr n.med. Agnieszka Kowal-Lange,
  • ocenę morfologii tarczy nerwu wzrokowego,
  • ocenę funkcjonowania wzrokowego, w tym: ocenę ostrości wzroku do dali i bliży, ocenę wrażliwości na kontrast, ocenę widzenia barwnego, zakres ruchomości gałek ocznych, ocenę widzenia przestrzennego,
  • wykrywanie ewentualnych wad wzroku,
  • wykrywanie i leczenie niedowidzenia,
  • badanie w kierunku zeza,
  • wykrywanie i poradnictwo przy zaburzeniach widzenia w uszkodzeniach neurologicznych.
Współpracujemy z zespołem rehabilitantów wzroku oraz nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.