Obrazowanie dna oka - angiografia fluoresceinowa (AF)

Jest to badanie polegające na wypełnieniu naczyń krwionośnych środkiem kontrasowym (fluoresceina), podanym w zastrzyku dożylnym. Choroby siatkówki wiążą się ze zmianami w jej naczyniach. Kontrast pozwala uwidocznić w czarno-białej fotografii unaczynienie dna oka, ukazując je w postaci białej sieci naczyń krwionośnych, ostro odcinającej się od czarnego tła.

Najczęstsze wskazania do AF

  • Powikłania cukrzycy – retinopatia cukrzycowa w stadium, które powinno być leczone zabiegiem laserowym. Wynik badania pozwala na ustalenie miejsca i rozległości obszaru, który powinien być poddany laseroterapii.
  • Obrzęk plamki, tzn. centralnej części dna oka, które jest najważniejsze dla precyzyjnego widzenia. AF pozwala poznać mechanizm obrzęku i dostosować do tego metodę leczenia.
  • Degeneracje plamki - w szczególności degeneracja związana z wiekiem (AMD), która występuje w 2 formach – zanikowej i wysiękowej. Wysiękowa forma AMD jest wywołana patologicznym rozplemem drobnych naczyń krwionośnych. Uwidocznienie obszaru rozplemu dzięki AF w połączeniu z wynikiem badania OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) pozwala na podjęcie decyzji o leczeniu substancjami które hamują wzrost nieprawidłowych naczyń (iniekcje anty-VEGF).
  • Nowotwory dna oka posiadają własne nieprawidłowe unaczynienie. AF umożliwia ich różnicowanie z innymi (np. zapalnymi lub zwyrodnieniowymi) zmianami wewnątrzgałkowymi.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem lekarz zbiera wywiad pytając czy badany nie jest alergikiem. W przypadkach gdy badanie AF jest konieczne, a przeszłości u chorego występowały reakcje uczuleniowe, nad badaniem czuwa anestezjolog. W tych przypadkach może on zdecydować o poprzedzeniu podania kontrastu iniekcją leku zabezpieczającego przed reakcją uczuleniową. Niekiedy mimo braku alergii dożylne podanie fluoresceiny może powodować przejściowe nudności, a nawet wymioty. Należy zatem być przed badaniem na czczo, a przynajmniej kilka godzin po lekkim posiłku. Badanie wykonuje się przy źrenicach maksymalnie rozszerzonych kroplami, które przez około 4 godziny pogarszają widzenie i mogą powodować światłowstręt).

Opis badania

Po dożylnym podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny) pacjentowi, siedzącemu przed aparatem z głową opartą nieruchomo na specjalnej podpórce, lekarz wykonuje serię zdjęć dna oka. Towarzyszą temu błyski światła. Badanie, w zależności od jego celu, może trwać z przerwami różnie długo, gdyż część zdjęć może być wykonywana nawet po ½ do 1 godz. od podania kontrastu.

Po badaniu skóra, spojówki oka i śluzówki przybierają czasowo żółty odcień z powodu obecności barwnika w całym krwiobiegu. Fluoresceina wydala się z organizmu przez nerki, dlatego też przez 1 dobę mocz jest żółto-zielonkawy, co nie powinno niepokoić badanego. Badanie może być powtarzane wielokrotnie w ciągu życia, a także wykonywane u pacjentów w każdym wieku oraz u kobiet ciężarnych. U małych dzieci ze względu na możliwość braku współpracy badanie wykonuje się rzadko.

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć fotograficznych oraz opisem wykonanym przez naszych specjalistów.

Czas badania

Badanie trwa zwykle od 1 do 2 godzin.

Zdjęcie barwne dna oka
Zdjęcie angiograficzne tego samego oka